Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Hội nghị cán bộ, công chức đơn vị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành năm 2018

Vào chiều ngày 05/2/2018 Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo TAND huyện Châu Thành đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, đề ra Nghị quyết thực hiện kế hoạch công tác năm 2018.

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Kim Hoa - Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện; đồng chí Cù Minh Sâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan cùng toàn thể các cán bộ, công chức trong đơn vị

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2018,  báo cáo thu chi tài chính Công đoàn, Quy chế chi tiêu nội bộ đã được trình bày trước Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả cho thấy, năm 2017, dưới sự lãnh, chỉ đạo của TAND tỉnh và huyện ủy Châu Thành, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của tổ chức công đoàn đã có sự đổi mới, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động quần chúng, bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, thu hút được hầu hết cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia.

Ngoài nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, thường xuyên được Chi ủy và lãnh đạo TAND huyện  đặc biệt chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực như: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức sâu rộng trong cơ quan  đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đã đạt được, cuối năm 2017, Chi bộ TAND huyện Châu Thành đạt Chi bộ trong sạch - vững mạnh; tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu vững mạnh. 02 cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở” – đề nghị tặng Chiến sĩ thia đua của Ngành, Bằng khen của Chánh án Tòa án tối cao, 05 cá nhân được tặng “Giấy khen” của Chánh án TAND tỉnh.

Tin: Mỹ Dung – TAND huyện Châu Thành

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter