Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ký kết Quy chế Tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

Ngày 27/3/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đã diễn ra Hội nghị trực tuyến ký kết và triển khai Quy chế phối hợp Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh An Giang

Tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh: đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí La Hồng - Chánh án TAND tỉnh và đồng chí Lê Xuân Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh; các Phó Chánh án, các Phó Viện trưởng; Thủ trưởng phòng, tòa và Thẩm phán TAND tỉnh; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh.

Lãnh đạo TAND tỉnh, VKSND tỉnh và đại biểu khách mời

chụp ảnh tại Hội nghị

Tại các điểm cầu Tòa án nhân dân cấp huyện: Lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và đại diện Cơ quan điều tra Công an huyện.

Các đại biểu tại các điểm cầu đã nghe đồng chí Trần Văn Thìn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh An Giang. Quy chế phối hợp Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm gồm 3 Chương, 16 Điều, có nội dung về: Những quy định chung, Nội dung phối hợp, Tổ chức thực hiện.

Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung trong Quy chế, đồng chí La Hồng và đồng chí Lê Xuân Hải đã thay mặt Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh ký kết Quy chế Tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo hai nghành Tòa án và VKS tỉnh An Giang

ký kết Quy chế Tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

Đ/c La Hồng Chánh án TAND tỉnh An Giang

phát biểu tại Lễ ký Quy chế Tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

Tại Hội nghị, đồng chí La Hồng đã quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong TAND hai cấp và yêu cầu sự phối hợp của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Với mục đích từng bước nâng cao chất lượng phiên tòa xét xử các loại án, bảo đảm việc tranh tụng thật sự khách quan, dân chủ và công khai; rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán, công chức có chức danh tư pháp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp; Lãnh đạo TAND và VKSND tỉnh An Giang đã thống nhất phối hợp soạn thảo, ban hành Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Việc ban hành quy chế này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan; đảm bảo việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Hướng dẫn số 13/HD-VKSTC ngày 10/01/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tin: Thùy Giang - TAND tỉnh An Giang

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter