Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

TAND huyện Chợ Mới học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; ngày 09/7/2018, TAND huyện Chợ Mới tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 với nội dung "Phong cách khoa học, Phong cách nêu gương” gắn với  "Biện pháp đẩy nhanh tốc độ giải quyết án tạm đình chỉ, án quá hạn, án tồn đọng kéo dài" cho toàn thể các đảng viên, cán bộ, công chức đang công tác tại TAND huyện Chợ Mới dưới hình thức tham gia thảo luận, nêu lên nhận thức của bản thân về việc học tập phong cách của Bác và vận dụng việc học tập vào trong sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thanh Bình – Chủ tịch CĐCS đại diện cho nhóm Công đoàn – Thẩm phán và đồng chí Trương Minh Kỳ - Bí thư chi đoàn đại diện cho nhóm Chi đoàn – Thư ký phát biểu ý kiến tổng hợp của các thành viên trong nhóm.

Qua đó, các đồng chí nhận thức việc học tập, vận dụng làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhận thức phong cách khoa học được thể hiện ở cách thức, lề lối, tiến hành và giải quyết công việc của một cá nhân cụ thể, sắp xếp công việc hợp lý, tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc, không ôm đồm, làm quá nhiều việc. Phong cách khoa học còn thể hiện khi làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực, phải biết kiểm tra, giám sát công việc của cấp dưới và sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh nghiệm cho lần sau, rút kinh nghiệm cho người khác. Về phong cách nêu gương, được thể hiện trước hết là phải làm gương trong tất cả mọi việc, phải được thể hiện thường xuyên, nói là phải đi đôi với làm. Làm gương đối với bản thân mình, đối với người khác và đối với công việc. Vận dụng vào công việc hàng ngày, mỗi cán bộ công chức cần rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cần có sự bố trí, sắp xếp khoa học về trình tự ưu tiên, thời gian tiến hành trong quá trình giải quyết án, tránh để chồng chéo, bị đọng. Đối với Thư ký, mỗi ngày cần dành thời gian để xem xét, tổng kết công việc trong ngày và dự kiến những việc cần làm cho ngày hôm sau. Thay đổi thói quen tư duy cũ trong quá trình làm việc, mỗi ngày dành 10 phút để nghiên cứu các văn bản nghiệp vụ, hình thành thói quen nghiên cứu văn bản pháp luật cho bản thân. Trong việc bố trí đo đạc có thể phối hợp với công tác xác minh để có thể vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo cho việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Đối với Thẩm phán, ngoài việc chú trọng đến việc giải quyết các hồ sơ, cần dành thời gian nhất định trong ngày để nắm bắt chính xác số lượng án tạm đình chỉ, án quá hạn tồn đọng, vạch ra phương hướng nghiên cứu đối với từng hồ sơ, sắp xếp một cách khoa học giữa những hồ sơ tạm đình chỉ cần thời gian nhiều để nghiên cứu, những hồ sơ quá hạn kéo dài và những hồ sơ tạm đình chỉ cần ít thời gian nghiên cứu hơn. Lập bảng theo dõi tiến trình giải quyết các loại án trên vào khoảng thời gian cuối giờ làm việc, từ đó hình thành thói quen luôn luôn phải xem xét đến hồ sơ tạm đình chỉ, hồ sơ án tồn đọng, quá hạn. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến tổng hợp, nhiều đồng chí tham gia thảo luận sôi nổi, mạnh dạn đề xuất thêm các biện pháp hay, thiết thực nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới.

Đồng chí Lại Hiệp Phong – Chánh án TAND huyện Chợ Mới tiếp thu những ý kiến của các cán bộ, công chức trong đơn vị. Với trách nhiệm là người đứng đầu, sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với các hồ sơ án tạm đình, hồ sơ án tồn đọng kéo dài. Đồng thời, yêu cầu các Thầm phán phải chủ động rà soát các hồ sơ án tạm đình chỉ, án tồn đọng của cá nhân đang quản lý, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn, đăng ký lịch làm việc cùng Ban lãnh đạo để có định hướng tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh chóng các loại án. Học tập phong cách Hồ Chí Minh, trước hết cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời nói đi đôi với việc làm và phải biết tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong nhân dân. Nói đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người cán bộ, đảng viên. Song song đó, phải ra sức rèn luyện, kiên quyết đấu tranh khắc phục những tồn tại, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Trên cơ sở thực hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải ngày càng nâng cao đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lợi ích nhóm, chống lối sống cơ hội, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, vô cảm trước những khó khăn, vất vả của quần chúng nhân dân. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mẫu mực cho những giá trị nhân văn cao cả. Ý thức rõ được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Chi bộ Tòa án hàng năm đều xây dựng kế hoạch cho các đảng viên và quần chúng tại cơ quan nỗ lực ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với chuyên đề năm nay, Chi bộ mong muốn các đảng viên, quần chúng, phải nghiên cứu sâu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, nhất là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài./.

Tin: Anh Thư

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter