Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Hội nghị sơ kết công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm TAND huyện Phú Tân

Sáng ngày 28/7/2017, Tòa án nhân dân huyện Phú Tân và Đoàn hội thẩm nhân dân huyện Phú Tân tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị có ông Lâm Thuận Tùng – Huyện ủy viên - Chánh án Toà án nhân dân huyện; bà Huỳnh Thị Thể Phượng – Trưởng đoàn Hội thẩm và cùng 20 Hội thẩm nhân dân huyện.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ra 24 vị Hội thẩm nhân dân, trong đó 9 nữ. Hội thẩm nhân dân trong huyện đa số là cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị và một số cán bộ nghỉ hưu nên có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khả năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong xét xử, đồng thời giám sát hoạt động của tòa án và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

 Trong 6 tháng đầu năm Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử là 108 vụ, án bị hủy 01 vụ dân sự, án sửa 15 vụ. Các vụ, việc đều áp dụng đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, dân chủ trong xét xử, tôn trọng quyền bình đẳng trong tranh tụng tại phiên tòa.

Để thực hiện tốt công tác hội thẩm 6 tháng cuối năm, Đoàn hội thẩm huyện Phú Tân đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, thường xuyên nghiên cứu và cập nhật các luật mới, Nghị quyết của liên ngành để nâng cao trình độ và kỹ năng xét xử nhằm hạn chế mức thấp nhất về án hủy; Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tòa án trong hoạt động của Đoàn hội thẩm, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân huyện Phú Tân và Đoàn hội thẩm.

TAND huyện Phú Tân

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter