Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án Chợ Mới lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 25-01-2017 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện và sự chỉ đạo của cấp ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày 18-8-2017 Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Tòan cảnh Đại hội

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Chợ Mới, đồng chí Lại Hiệp Phong - Bí thư chi bộ - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, cùng với sự có mặt của 24 đại biểu là Công đoàn viên được triệu tập về dự Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời, đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, các công đoàn viên nhiệt tình tham gia thảo luận, mạnh dạn đóng góp ý kiến và đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

 Thay mặt cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án, đồng chí Nguyễn Công Đức, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2012 - 2017, trân trọng và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Chợ Mới và đồng chí Lại Hiệp Phong, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành mới gồm ba đồng chí; trong đó, đồng chí Trần Thanh Bình, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Lại Hiệp Phong, Bí thư chi bộ,

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tặng hoa cho

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thay mặt cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Trần Thanh Bình phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đại diện Công đoàn cấp trên, của Lãnh đạo đơn vị và những ý kiến đóng góp chân tình của các đồng chí công đoàn viên. Ban Chấp hành khóa mới sẽ xây dựng chương trình hành động, cụ thể, thiết thực, để phong trào hoạt động Công đoàn cơ sở Tòa án ngày càng phát triển.

Đại hội kêu gọi toàn thể lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Công đoàn cơ sở Tòa án đem hết nhiệt tình, tâm huyết, phát huy năng lực trên tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.

Anh Thư – TAND huyện Chợ Mới

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter