Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án huyện Tri Tôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 25-01-2017 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện và sự chỉ đạo của cấp ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày 31-8-2017 Công đoàn cơ sở Tòa án huyện Tri Tôn đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Chau Sóc Kươne, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Tri Tôn, cùng với sự có mặt của 18/19 đại biểu là Công đoàn viên được triệu tập về dự Đại hội.

Quang cảnh của Đại hội CĐCS Tòa án nhân dân

huyện Tri Tôn lần thứ VI

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2012 - 2017, trân trọng và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chau Sóc Kươne - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Tri Tôn và đồng chí Đào Nữ Ngọc Lan, Chi ủy viên chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành mới gồm ba đồng chí; trong đó, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện huyện Tri Tôn, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án huyện Tri Tôn, nhiệm kỳ 2017- 2022.

BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Đoàn Văn Hùng phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đại diện Công đoàn cấp trên, của Lãnh đạo đơn vị và những ý kiến đóng góp chân tình của các đồng chí công đoàn viên. Ban Chấp hành khóa mới sẽ xây dựng chương trình hành động, cụ thể, thiết thực, để phong trào hoạt động Công đoàn cơ sở Tòa án ngày càng phát triển.

Đại hội kêu gọi toàn thể lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Công đoàn cơ sở Tòa án phát huy năng lực trên tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.

Ngọc Lan – TAND huyện Tri Tôn

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter