Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 01/9/2017, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 -2022.  Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động, những mặt làm được, những mặt còn hạn chế của nhiệm kỳ trước. Đồng thời, đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm năm đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Kiều Nga – Chủ tịch Công đoàn, đ/c Phạm Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn và các đ/c Nguyễn Thanh Tâm, Lê Minh Tấn, Nguyễn Thị Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, đ/c Nguyễn Thị Kiều Nga – Chủ tịch Công đoàn đã đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ năm 2017- 2022. Kết thúc Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn cùng tập thể Công đoàn viên quyết tâm xây dựng Công đoàn cơ sở Tòa án thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển hơn.

Đại Nam

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter