Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án tỉnh: “Dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo”

Ngày 06/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Hữu Giang – Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tài chính Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Quách Tố Giang – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017; Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thảo luận, đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua và mục tiêu, phướng nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đ.c Nguyễn Hữu Giang – Đại diện Công đoàn cấp trên

phát biểu tại Đại hội

Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng chí Trần Hoàng Vũ ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Giang - Đại  diện Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Quách Tố Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lý Ngọc Sơn – Phó Chánh án được bầu làm Chủ tịch Công đoàn và Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng chí Lý Ngọc Sơn phát biểu ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Công đoàn cấp trên; Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan. Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động trong đơn vị phát huy năng lực trên tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ./.

Tin: Tuấn Minh

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter