Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Xét giảm án nhân dịp Quốc khánh 02/9/2017

Ngày 29/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức các phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Định Thành, Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Trại giam Định Thành và Công an tỉnh An Giang.

Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh gồm 03 Thẩm phán, do đồng chí La Hồng – Chánh án – làm chủ tịch Hội đồng, đồng thời có sự tham gia của các Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

(Đồng chí La Hồng – Chánh án – Chủ tịch Hội đồng ở giữa)

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án cho 463 phạm nhân của Trại giam Định Thành, 17 phạm nhân của Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ trong tỉnh. Trong đó có 81 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, các phạm nhân khác được giảm thời hạn chấp hành án từ 01 tháng đến 22 tháng.

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhằm khuyến khích cho các phạm nhân thi đua cải tạo tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời trong ngày, Hội đồng cũng xem xét các trường hợp được đề nghị miễn chấp hành hình phạt tù còn lại đối với các phạm nhân bị kết án về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa.

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, Hội đồng đã quyết định miễn chấp hành hình phạt tù còn lại đối với 01 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 04 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Định Thành.

Đồng chí La Hồng trao Quyết định miễn

chấp hành hình phạt tù còn lại cho các phạm nhân.

Lưu Quang

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter