Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Cách tìm kiếm: Nhập tên tòa án và tên cần tìm. (VD: LX Nguyễn Văn A)

Họ và Tên Tên vụ/việc Tòa xét xử Phòng xử Ngày xét xử Buổi
Chiếu – UBND Long Xuyên
HCST: K/k hành chính hỗ trợ nền tái định cư

AG 1 2018-11-01 Sáng
Hà - Phương
DSST: t/c QSDĐ

AG 3 2018-11-01 Sáng
Hùng & đồng phạm
HSPT: Mua bán trái phép

AG 4 2018-11-01 Chiều
Liên – UBND Phú Tân
HCST: K/k QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai

AG 3 2018-11-02 Sáng
1. Chau Ra || 2.Tiến
HSPT: Cố ý gây thương tích

AG 4 2018-11-02 Sáng
Nguyễn Hoàng Sói
HSPT: Cố ý gây thương tích

AG 4 2018-11-02 Chiều
Cao Hoàng Khanh
HSPT: Đánh bạc

AG 4 2018-11-05 Chiều
1.Khấn – UBND Nhà Bàng || 2. Nga – Xuyến
DSPT: 1.HĐ góp vốn || 2. Hợp đồng vay tài sản

AG 1 2018-11-06 Sáng
Hồng - Cúc
DSST: T/c QSD đất

AG 2 2018-11-06 Sáng
Kỳ - Văn
DSST: Đòi tài sản

AG 4 2018-11-06 Sáng
Huỳnh Vĩnh Trung
HSST: giết người

AG 1 2018-11-06 Chiều
Trần Thanh Sang
HSST: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

AG 4 2018-11-06 Chiều
Sương - Tham
DSPT: t/c chia di sản thừa kế

AG 2 2018-11-07 Sáng
Liên – UBND Phú Tân
HCPT: yêu cầu hủy quyết định thu hồi giấy phép xây dựng

AG 3 2018-11-07 Sáng
Ngân và đồng phạm
HSST: giết người, CĐTS, chê giấu tội phạm

AG 4 2018-11-07 Sáng
Thi - Minh
DSPT: HĐ dịch vụ

AG 3 2018-11-08 Sáng
Kiệt –Triều, Tuyến
DSST: dồi tài sản quyền sử dụng đất

AG 3 2018-11-09 Sáng
NH Công Thương – Thuận
DSPT: HĐ tín dụng

AG 3 2018-11-12 Sáng
Loan – Thẹn
DSPT: QSDĐ, ranh đất.

AG 1 2018-11-13 Sáng
Quý - Lan
DSST: t/c hủy giấy chứng nhận QSDĐ

AG 2 2018-11-13 Sáng
Bén – Chảnh
DSPT: QSDĐ

AG 3 2018-11-13 Sáng
Hà Thanh Tuấn
HSST: LĐCĐTS, làm giả con dấu…

AG 4 2018-11-13 Sáng
Thấm – Nhẹ
DSPT: Đòi tài sản

AG 3 2018-11-14 Sáng
Xã, Kim – Phượng
DSPT: t/c quyền sử dụng đất, lối đi

AG 3 2018-11-14 Chiều
Thượng – Dồi, Cầm
DSPT: QSDĐ

AG 2 2018-11-15 Sáng
Phát - Thúa
DSST: QSDĐ

AG 3 2018-11-15 Sáng
Nguyễn Văn Tiến
HSPT: cố ý gây thương tích

AG 4 2018-11-15 Sáng
Thúy – Hiền
DSPT: Hụi

AG 2 2018-11-16 Sáng
Giới - Sách
DS: QSDĐ

AG 3 2018-11-16 Sáng
The – Khế
DSPT: hợp đồng cố đát

AG 2 2018-11-19 Sáng
Xuyên – Chủ tịch UBND AG
QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai

AG 3 2018-11-19 Sáng
Phạm Văn Thế và đồng phạm
HSST: buôn lậu

AG 4 2018-11-20 Sáng
Họ và Tên Tên vụ/việc Tòa xét xử Phòng xử Ngày xét xử Buổi

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter