Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đảng ủy TAND tỉnh An Giang tổng kết công tác năm 2017

Chiều ngày 17/01/2018, Đảng ủy TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Đảng bộ tổng kết công tác năm 2017

Tòan cảnh Hội nghị

Đồng chí La Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh An Giang

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí La Hồng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Quách Tố Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; Lý Ngọc Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Học, Phó Chánh án TAND tỉnh; cùng 50/63 đảng viên của Đảng bộ.

 Tại Hội nghị, đồng chí Quách Tố Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng có nhiều tiến  bộ và thực hiện toàn diện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm, quán triệt và thực hiện tốt, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), để cao trách nhiệm nêu gương, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết nội bộ. Công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng là trọng tâm. Trong năm, kết nạp mới 02 đảng viên, Đảng bộ có 63 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên nữ. Ban Chấp hành Đảng bộ có 09 đảng viên, trong đó nữ 03 đồng chí. Nhằm kịp thời kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề nghị Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng chỉ định, bầu bổ sung Phó Bí thư, Ủy viên thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy đã tổ chức triển khai thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, kết quả 05 chi bộ trực thuộc đạt “trong sạch, vững mạnh”, 50 đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 09 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm và là nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 03-CTr/ĐU và triển khai kiểm tra 01 chi bộ và giám sát 01 chi bộ cùng cán bộ chủ chốt là Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phó phòng, tòa; các chi bộ đã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, qua đó kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 51 đảng viên (07 cấp ủy viên) và giám sát đối với 59 đảng viên (11 cấp ủy viên). Đảng ủy đã chú trọng quan tâm lãnh đạo các đoàn thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, bầu Ban chấp hành Công đoàn gồm 05 đồng chí; Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 bầu Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí. Kết quả phân loại năm 2017: Chi đoàn được xếp loại xuất sắc, Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Dịp này, Đảng ủy TAND tỉnh tặng Giấy khen cho 09 Đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Chi bộ Kiểm tra nghiệp vụ - Tổ chức cán bộ đạt danh hiệu Chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Chi bộ Kiểm tra nghiệp vụ - Tổ chức cán bộ đạt danh hiệu

Chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu

Đồng chí La Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh An Giang

tặng Giấy khen cho cá nhân

 

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí La Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ trong năm qua, đồng thời yêu cầu Đảng bộ TAND tỉnh An Giang trong năm 2018 tập trung lãnh đạo cơ quan tiếp tục  nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết và xét xử các loại án; tích cực rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra và cụ thể hóa Nghị quyết, nhất là Đảng ủy, Chi ủy và người đứng đầu; xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tin: Duy Bình

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter