Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Toà án nhân dân huyện Châu Thành

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BCĐ ngày 26/2/2018 của Ban chỉ đạo về việc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngành huyện và xã thị trấn năm 2018.

Vào sáng ngày 10-9-2018 Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện Châu Thành do đồng chí Hồ Trường Huấn- Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện- Phó Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra về  công tác lãnh chỉ đạo, công tác quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cở sở ở đơn vị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành với các nội dung theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với các phong trào  thi đua “Dân vận khéo”, công tác sơ tổng kết. Theo đó, trong công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở  đơn vị trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; cụ thể hóa việc thực hiện Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác khen thưởng, kỷ luật, đề nghị nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm; gắn thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính, luôn tạo điều kiện để công chức thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, người lao động.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đại diện đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được đáng khích lệ của đơn vị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành và cũng nhấn mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ phải xác định việc thực hiện quy chế dân chủ phải thường xuyên, liên tục và lâu dài; Trong thời gian tới đơn vị cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn nữa./.

Tin: Mỹ Dung -TAND huyện Châu Thành

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter