Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đảng ủy TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 19/9/2018, Đảng ủy TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tỉnh; đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Quách Tố Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Lý Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên BCH; cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ TAND tỉnh.

Đồng chí Lý Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Quách Tố Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh đã thông qua báo cáo sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng bộ TAND tỉnh đã tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cụ thể:

Về công tác xét xử: tổng số án thụ lý là 2.704 vụ, đã giải quyết 2.462 vụ, đạt tỷ lệ 91,05%; trong đó: án hình sự thụ lý 920 vụ, xét xử 915 vụ, đạt tỷ lệ 99,46%; dân sự thụ lý 1.274 vụ, giải quyết 1.092 vụ, tỷ lệ 85,71%; về HNGĐ thụ lý 278 vụ, giải quyết 262 vụ, tỷ lệ 94,24%; án kinh tế và lao động thụ lý 83 vụ, giải quyết 73 vụ, đạt tỷ lệ 87,95%; án hành chính thụ lý 138 vụ, giải quyết 109 vụ, tỷ lệ 78,99%. Tổ chức xét xử lưu động 67 vụ án.

Đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chánh án TAND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị

 Nhìn chung về công tác xét xử án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm đều được đưa ra giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, qua đó, đã góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Đảng ủy đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, xuyên suốt trong các kỳ họp với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng bộ triển khai nghiêm túc theo đúng thời gian, quy trình theo quy định của Đảng. Đồng thời, chỉ  đạo các chi ủy chi bộ đôn đốc, nhắc nhở Đảng viên cam kết thực hiện tốt và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế.

 

 

Đồng chí Quách Tố Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND

tỉnh An Giangthông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Ngoài ra, Đảng ủy cũng đã làm tốt công tác phát triển Đảng (đã tổ chức kết nạp được 10 Đảng viên). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí.

Với những kết quả đạt được nêu trên, trong 03 năm: 2015, 2016, 2017, Đảng bộ Tòa án tỉnh được Đảng ủy Khối Dân chính Đảng xét và công nhận là Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Riêng 05 chi bộ trực thuộc đều được Đảng ủy Tòa án công nhận là chi bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Tại Hội nghị, trên tinh thần dân chủ, các đại biểu cũng tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, tồn tại; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy trong thời gian tới.

 

 

Đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng

tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hùynh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tỉnh  ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ TAND tỉnh đã đạt được trong giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, chất lượng công tác xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại… từng bước được nâng cao, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện tốt; các mặt công tác khác như: kiểm tra, giám sát; phê và tự phê bình; công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và đoàn thể đều có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu Đảng bộ TAND tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án theo luật định; thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên;  kịp thời triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt  là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ để phát huy sức mạnh, trí tuệ  của tập thể, cũng như vai trò của người đứng đầu; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giảm sát đối với tổ chức Đảng và Đảng viên; nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thay mặt Đảng bộ TAND tỉnh, đồng chí La Hồng, Bí thư Đảng ủy TAND tỉnh đã tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin: Duy Bình

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter