Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện quy trình một cửa giữa Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc với Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-TA ngày 22/02/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang về việc khảo sát và trao đổi kinh nghiệm thực hiện quy trình một cửa đối với Tòa án nhân dân cấp huyện, chiều ngày 27/02/2018 Đoàn công tác do đồng chí La Hồng – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã đến và làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Loan – Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên cùng các đồng chí là Thẩm phán và chuyên viên của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, đồng chí Nguyễn Quang Chân – Chánh án đã giới thiệu với Đoàn về mô hình thực hiện quy trình một cửa; quy trình thụ lý và kết quả giải quyết các loại án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị thời gian qua.

Trên tinh thần cởi mở và xây dựng, Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc và Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện cơ chế một cửa và hiệu quả trong việc ứng dụng tin học, nhất là việc sử dụng phần mềm trong quản lý án thụ lý, giải quyết của Thẩm phán cũng như việc thiết lập và khai thác các tiện ích từ việc ứng dụng hệ thống mạng nội bộ trong hoạt động hành chính tư pháp và lưu trữ tại đơn vị.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí La Hồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc trong việc ứng dụng tin học và thực hiện quy trình một cửa thời gian qua. Với những khó khăn và giải pháp thực hiện mà các đơn vị đã nêu và trao đổi tại buổi làm việc, giúp cho Tòa án nhân dân tỉnh có thêm cơ sở thực tiễn trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh thời gian tới.

Tin: Nguyễn Tâm

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter