Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Đại hội công đoàn cơ sở TAND huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong  nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn cơ sở TAND huyện đã có nhiều chuyển biến  trên các mặt hoạt động: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư  tưởng được đảm bảo; các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức,  người lao động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan  được nhân rộng; chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của  cán bộ, công chức, người lao động. Về cơ bản, Công đoàn TAND huyện đã  hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Bên  cạnh đó, hoạt động Công đoàn vẫn còn một số tồn tại như: kinh phí hoạt  động Công đoàn còn hạn chế nên chưa phục vụ tốt về chăm lo đời sống công  đoàn viên; hoạt động công đoàn còn thụ động, một số công đoàn viên chủ  yếu tập trung làm công tác chuyên môn nên tham gia phong trào còn hạn  chế…

Đại  hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 03 đồng chí. Trong  đó, đồng chí Phạm Tấn Tài, Thẩm phán TAND huyện được Đại hội bầu làm Chủ  tịch Công đoàn.

Đồng  chí Nguyễn Minh Sang, Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ - Chánh án TAND  huyện Tịnh Biên phát biểu chỉ đạo: Mong muốn Ban chấp hành Công đoàn  nhiệm kỳ mới thực hiện tốt nghị quyết Đại hội, phối hợp cùng lãnh đạo  TAND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tiếp thu ý kiến  của lãnh đạo, đồng chí Phạm Tấn Tài thay mặt Ban chấp hành mới hứa sẽ  thực hiện tốt nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

Đ.c Phạm Minh Sang – Chánh án TAND huyện Tịnh Biên (ngoài cùng bên trái) cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.

Đ.c Phạm Tấn Tài tặng quà lưu niệm cho Ban chấp hành nhiệm kỳ qua.

Nam Phú – TAND huyện Tịnh Biên

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter