Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Tòa án nhân dân dân thành phố Châu Đốc Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Ngày 02/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp với Đoàn Hội thẩm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Chân - Chánh án và đồng chí Huỳnh Văn Hiếu - Trưởng Đoàn Hội thẩm; cùng tham dự có các đồng chí là Thẩm phán, Thư ký Tòa án và các vị Hội thẩm tham gia xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp trong năm 2017.

Tại hội nghị, Thẩm phán, Thư ký Tòa án và các vị Hội thẩm tham gia xét xử các phiên tòa đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức, điều hành và đảm bảo sự uy nghiêm của phiên tòa trong suốt quá trình xét xử; thảo luận và có ý kiến đề xuất trong việc lựa chọn, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong thời gian tới đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tố tụng được pháp luật quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Thẩm phán trong công tác giải quyết án. Kết quả đạt được trong năm đơn vị thụ lý 922 vụ, việc các loại, giải quyết 861 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,4%; đang giải quyết 61 vụ việc (trong đó, tạm đình chỉ là 21 vụ việc), không có án quá hạn luật định, tổ chức 09 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết đạt 7,97 vụ việc/tháng.

 Bên cạnh đó, lãnh đạo ghi nhận sự đóng góp của các vị Hội thẩm tham gia xét xử cùng các Thẩm phán tại các phiên tòa rút kinh nghiệm, tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị Hội thẩm được nêu tại hội nghị. Trong thời gian tới, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp cần được chú trọng hơn nữa về hình thức lẫn nội dung; khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được hội nghị đóng góp, xem đây là công việc thường xuyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xét xử tại đơn vị.

Tin: Nguyễn Tâm

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter